fbpx

Chuẩn bị tiếng Anh

Học sinh tham gia chương trình tư vấn của Blue Mountain sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt về học phí khi tham gia các khóa học tiếng Anh chuẩn hoá phổ biến như IELTS, TOEFL iBT, ACT của Summit, cùng trực thuộc hệ thống của Tổ chức giáo dục Summit mà Blue Mountain là thành viên.

Học viên tham gia tư vấn với Blue Mountain sẽ được hỗ trợ đào tào chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bởi Summit, tổ chức đã đào tạo thành công hàng nghìn học viến đạt từ 7.0 – 9.0/ 9.0 IELTS, 100 – 119/120 TOEFL, hay các điểm số cao từ 1500 – 1580/ 1600 SAT hoặc 30- 36/36 ACT.

thành tích tiếng anh