fbpx

Quy trình nộp hồ sơ Đại học Quốc tế tại Việt Nam

Tùy vào mỗi trường Đại học Quốc tế tại Việt Nam thì sẽ có những điều kiện và quy trình nộp hồ sơ nhập học khác nhau. Các bạn có thể tham khảo quy trình của một số trường Đại học dưới đây nhé:

1. Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam

https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/chuong-trinh-cu-nhan/quy-trinh-nhap-hoc-chuong-trinh-cu-nhan

2. VinUniversity

https://vinuni.edu.vn/undergraduate/your-application/

3. Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV)

https://fulbright.edu.vn/vi/tuyen-sinh-2

4. Trường Đại Học Fulbright Việt Nam

https://fulbright.edu.vn/vi/tuyen-sinh-2/

Nhìn chung, các trường này thường có yêu cầu đầu vào tiếng Anh và một số trường sẽ có quy trình viết luận, phỏng vấn,… nộp hồ sơ theo chuẩn quốc tế.

Blue Mountain có thể đồng hành cùng các bạn để nộp hồ sơ vào các đại học này và hỗ trợ làm hồ sơ xin học bổng nếu phù hợp các tiêu chí trao học bổng nhé!