fbpx

ÐIỂM ÐẾN CỦA HỌC SINH BLUE MOUNTAIN

Nhiều học sinh tham gia chương trình tư vấn của Blue Mountain đã được nhận vào các trường đại học top đầu tại Úc & Anh: University of Sydney (Hoàng Đình Đức Duy, Bùi Trung Hiếu) ; Western Sydney University (Nguyễn Khánh Linh ); Monash (Lê Trần Thanh Hà); Macquarie (Nguyễn Quang Hải), …

Ngoài ra học viên của Blue Mountain còn thành công ứng tuyển vào các ĐH top đầu tại Canada, Anh Quốc, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong…và trường đại học Quốc tế tại Việt Nam như VinUni,…

Về thành tích đào tạo các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế, học viên tham gia tư vấn với Blue Mountain sẽ được hỗ trợ đào tào chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bởi Summit, tổ chức đã đào tạo thành công hàng nghìn học viến đạt từ 7.0 – 9.0/ 9.0 IELTS, 100 – 119/120 TOEFL, hay các điểm số cao từ 30- 36/36 ACT.