fbpx

ÐIỂM ÐẾN CỦA HỌC SINH BLUE MOUNTAIN

Nhiều học sinh tham gia chương trình tư vấn của Blue Mountain đã được nhận vào các trường đại học top đầu tại Canada, Anh Quốc, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong…và trường đại học Quốc tế tại Việt Nam như VinUni,…

Về thành tích đào tạo các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế, học viên tham gia tư vấn với Blue Mountain sẽ được hỗ trợ đào tào chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bởi Summit, tổ chức đã đào tạo thành công hàng nghìn học viến đạt từ 7.0 – 9.0/ 9.0 IELTS, 100 – 119/120 TOEFL, hay các điểm số cao từ 30- 36/36 ACT.