fbpx

Quy trình nộp hồ sơ du học Hồng Kông

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

Bước 1: Xác định loại thị thực phù hợp 

Bước 2: Điền đơn 

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ. Giấy tờ bao gồm:

– Đơn ID995A* và đơn Hỗ trợ Visa và Chấp thuận Sinh viên (Visa Sponsorship and Student’s Agreement form). Đối với các loại đơn này, du học sinh sẽ phải tải, in ra và hoàn tất các nội dung yêu cầu.

– Một ảnh hộ chiếu gần đây, không lớn hơn 55mm x 45 mm và không nhỏ hơn 50mm x 40mm, được dán kèm vào đơn trước khi nộp

– Chi tiết về quá trình học tập trước đây và bảng điểm liên quan

– Thông tin cá nhân bao gồm các chi tiết hộ chiếu, quốc tịch và địa chỉ nhà 

– Thông tin tài chính xác nhận rằng bạn có đủ tiền để chi trả các chi phí trong quá trình học ở Hồng Kông.

– Nếu bạn được hỗ trợ tài chính từ cha mẹ hay bên thứ ba, họ sẽ phải ký vào phần cuối cùng của đơn để xác nhận bạn sẽ có đủ khả năng tài chính để chi trả các chi phí trong suốt quá trình học của mình. 

Bước 4: Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ tại Trung tâm Thị thực Trung Quốc 

Từ ngày 19/10/2019, Trung Quốc áp dụng tiếp nhận hồ sơ xin visa tại Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc (CVASC) tại 3 chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.  

Bước 5: Nộp hồ sơ 

Nộp hồ sơ tại CVASC

– Xuất trình phiếu hẹn, đơn xin thị thực, hộ chiếu tại quầy lễ tân

– Quét thông tin hộ chiếu tại quầy lễ tân để lấy số thứ tự nộp hồ sơ 

– Theo dõi số thứ tự trên bảng điện tử và đợi số của bạn được gọi 

– Nộp hồ sơ tại quầy được chỉ định và nhận giấy báo nộp tiền

– Nộp phí phí dịch vụ trung tâm CVASC tại quầy thu ngân

– Kiểm tra thông tin trên biên nhận và thời gian dự kiến trả kết quả 

Bước 6: Nhận kết quả 

– Đến Trung tâm Thị thực Trung Quốc lấy số thứ tự nhận kết quả

– Xuất trình biên nhận tại quầy chỉ định để nhận hộ chiếu và thanh toán phí thị thực (nếu đậu visa). 

Về bản chất, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc chỉ là đầu mối tiếp nhận. Hồ sơ sau đó sẽ được gửi về Sở Di trú Hong Kong để xét duyệt và cấp visa.