fbpx

Cơ hội làm việc tại Hồng Kông

Việc làm thêm

Là sinh viên quốc tế, bạn không được phép nhận bất kỳ một công việc có lương hoặc không lương nào ở Hồng Kông trong thời gian học tập. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ cho phép các sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực học tập tương ứng  ở Hồng Kông

– Thực tập

Sinh viên quốc tế theo học trong các chương trình toàn thời gian có chứng nhận địa phương hoặc quốc tế ở bậc đại học hoặc cao hơn, có thời gian học tập không ít hơn một năm có thể làm các công việc thực tập liên quan đến học tập/ chương trình giảng dạy được sắp xếp hoặc xác nhận bởi các tổ chức, khoảng thời gian tối đa là một năm học, hoặc một phần ba thời gian học tập bình thường của một chương trình học có liên quan.

Sinh viên quốc tế theo học văn bằng hai ở các chương trình địa phương toàn thời gian được công nhận có thời gian học tập không ít hơn hai năm có thể đăng ký công việc thực tập bắt buộc về học tập / chương trình đào tạo liên quan, được sắp xếp hoặc xác nhận bởi các tổ chức khoảng thời gian tối đa là sáu tháng;

– Công việc bán thời gian trong trường và việc làm mùa hè

Sinh viên quốc tế (ngoại trừ sinh viên trao đổi) theo học các chương trình địa phương toàn thời gian được chứng nhận ở bậc đại học hoặc cao hơn có thời gian học tập không ít hơn một năm có thể làm các công việc bán thời gian trong trường không quá 20 giờ mỗi tuần trong suốt cả năm.

Việc làm mùa hè không giới hạn về giờ làm việc và địa điểm.

Việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp nếu đã đăng ký IANG (chứng nhận được phép lưu trú tại Hồng Kông), có thể xin gia hạn lưu trú làm việc tại Hồng Kông trong vòng 4 tuần trước khi thời gian lưu trú của họ hết hạn. Trong đơn đăng ký, sinh viên được yêu cầu phải đảm bảo có một công việc ở trình độ phổ thông phù hợp với mức thù lao theo giá thị trường.

Nếu bạn đang ấp ủ dự định đi du học thì hãy liên hệ ngay với Blue Mountain để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé!