fbpx

Các bạn hãy click vào nút “Download” bên dưới để tải checklist do Blue Mountain chuẩn bị, in ra và tick vào các ô khi mình đã sắp xếp xong để tránh bị quên đồ khi sắp xếp hành lý nhé!