fbpx

Mạng lưới đối tác trường Ðại học top 10 Úc/Anh/Canada

Blue Mountain hỗ trợ học sinh từ lớp 10,11 có nhu cầu chuẩn bị nền tảng Tiếng Anh và xây dựng hồ sơ du học vào các trường top ở:
1. Úc (G8): The University of Melbourne, the Australian National University, the University of Sydney, the University of Queensland, the University of Western Australia, the University of Adelaide, Monash University and University of New South Wales (UNSW) Sydney.
2. UK (top 10)
1- University of Oxford
2- University of Cambridge
3- University of St Andrews
4- London School of Economics and Political Science
5- Durham University
6- University of Warwick
7- Imperial College London
8- University of Bath
9- University College London (UCL)
10- Loughborough University
3. Canada (top 10)
University of Toronto
McGill University
University of British Columbia
University of Alberta
University of Montreal
McMaster University
Western University
University of Calgary
University of Waterloo
University of Ottawa

Các thông tin về chương trình học, chính sách visa luôn được cập nhật nhanh chóng, chính xác và có một số chương trình học bổng ưu tiên đối tác dành cho học sinh của Blue Mountain.