fbpx

Thế mạnh về hướng nghiệp cho học sinh

Thế mạnh về hướng nghiệp cho học sinh: Với thâm niên trên 10 năm giúp học sinh hướng nghiệp thông qua các hoạt động ngoại khóa, khóa học và thực tập phù hợp, chương trình tư vấn Blue Mountain International hỗ trợ phụ huynh và học sinh tìm hiểu và xác định ngành nghề phù hợp, nâng cao cơ hội tìm chương trình thực tập và việc làm sau tốt nghiệp.