fbpx

Học tập và làm việc tại Canada

Là thành viên nhóm G7, Canada khẳng định môi trường sống chất lượng cao, văn minh và an toàn bậc nhất thế giới qua các chính sách nổi bật về an sinh xã hội, giáo dục cho người dân Canada nói chung và du học sinh quốc tế nói riêng. Đặc biệt, thời gian trở lại đây chính phủ Canada đã có nhiều sự thay đổi tích cực về thời gian xét visa, miễn work permit, miễn chứng minh tài chính,..khiến lượng du học sinh lựa chọn Canada ngày càng tăng.